Poděkování

 
 • Rádiu Impuls za pomoc při sbírce na tříkolku loped – akce pošli to dál.
 • Firmě TSR Czcech Republic s.r.o a jejich zaměstnancům za peněžní sbírku na tříkolku loped prostřednictvím akce pošli to dál.
 • Konzultantům firmy  Ottobock ČR s.r.o za vstřícný přístup při výběru pomůcek
 • Kolektivu mateřské školky v Plzni za jejich vstřícný postoj při integraci Elišky v kolektivu zdravých dětí
 • Asistentům Hanka a Patrik, kteří pracují s Eliškou v mateřské školce
 • Nadaci Konto Bariéry za finanční pomoc při doplatku na mechanický vozík Ottobock
 • Nadaci JT za finanční pomoc při doplatku na mechanický vozík Ottobock
 • Kolektivu Motýl o.s. za jejích rady pomoc a činnost v rehabilitaci s Eliškou
 • Hippoterapiii Jitřenka , kde Eliška strávila hodně hodin rehabilitace v sedle koní
 • Fyzioterapeutce Pavlíně
 • Všem Lékařům a jejich týmům spolupracujícím na zlepšení zdravotního stavu Elišky
 • Kolektivu rehabilitačního zařízení Janské Lázně – Vesna
 • Kolektivu logopedické kliniky v Praze
 • Pracovníkům sociálního odboru města Plzně
 • Firmě NT Magnetics s.r.o /můj zaměstnavatel/za vstřícnost při časté nepřítomnosti z důvodů rehabilitace a uvolnění skladových prostorů pro sklad a odvoz víček
 • Velký velký dík patří mým rodičům Miladě a Petrovi za jejich podporu a pomoc 
 • Velký poděkování patří 6. MŠ Plzeň za čtyři roky péče o Elišku a zaroveň i za sběr víček
 • Lucce Budínské a poslední asistentce Šárce Lázinkové
 • 28.ZŠ Plzeň za integraci do základního vzdělání s asistencí a do odpolední družiny
 • 28.ZŠ Plzeň žákovskému parlamentu za sběr víček
 • Firmě RAMO Plzeň s.r.o. za opětovný velkorysý finanční dar na rehabilitace a pomůcky pro Elišku
 • Firmě DAIKIN Plzeň za celoroční sběr víček a finanční dar
 • Zdravotním potřebám Petričko za svozové místo
 • Všem dobrým lidičkám, které nosí víčka do zdravotních potřeb a i za finanční dary moc děkujeme
 • 17.Mš Plzeň-Slovany za sběr víček
 • ZŠ a MŠ v Heřmanova Huť za sběr víček
 • ZŠ Blatnice za sběr víček
 • Sdružení občanů EXODUS Třemošná za sběr víček
 • Velké poděkování Základní škole, Třemošná, Americká 146 za opětovný sběr víček
 • ZŠ v Líních za sběr víček
 • ZŠ v Nezvěsticích za sběr víček
 • Rodině Sedláků z Nezbavětic za sběrné místo a víčka jak od nich tak od všech hodných lidiček , které je tam nosí
 • Moc velké poděková Hasičům z Chlumu a občanům za opětovný sběr víček a finanční dary a veškeré akce, které pořádají pro Elišku
 • Obci Střížovice za sběr víček